2012 ARTROSKOPİ KONGRESİ

11. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresinde, Kalça Ekleminde Koruyucu Cerrahi Yaklaşımları Paneli Düzenlendi

2-6 Ekim 2012 tarihleri arasında, Ankara'da, ülkemiz ve yurt dışından 520 bilim insanının katılımı ile 11. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi düzenlendi. Derneğimizin de bilimsel destekçileri arasında yer aldığı bu etkinlikte dört gün boyunca eklem cerrahisindeki yenilikler bütün yönleri ile tartışıldı. Kongrenin başkanlığını derneğimiz yönetim kurulu üyelerinden Prof. Dr. Reha Tandoğan yaptı. Yeni gelişen kalça artroskopisi teknikleri, bunların sonuçları ve yöntemin sınırlarının ayrıntılı olarak tartışıldığı kongre esnasında, "workshop"lar ile katılımcılara pratik uygulamalı eğitimler de verildi. Almanya'dan gelen Dr. Michael Dienst, kalça artroskopisi konusundaki engin deneyimlerini bizlerle paylaştı. Bu kongre sırasında derneğimiz Dr. Asım Kayaalp ve Dr. Bülent Atilla başkanlığında KALÇA EKLEMİNDE KORUYUCU CERRAHİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI konulu bir panel düzenledi.

Bu panelin konuları:

Artroskopik Cerrahi Perspektifi
Mehmet Aşık

Pediatrik Ortopedi Perspektifi
Cemalettin Aksoy

Erişkin Rekonstrüktif Cerrahi Perspektifi
Emre Toğrul

Travma Cerrahisi Perspektifi
Mehmet Arazi

şeklinde gerçekleşti. Kalça ekleminde koruyucu cerrahi uygulamalarının, ortopedinin farklı alt dallarının bir araya getirilmesi ile geniş bir perspektiften değerlendirildiği bu panel çok ilgi çekti. Derneğimiz bundan sonra bu multi-disipliner yaklaşımını sürdürerek, spor hekimleri, fizyoterapistler, radyoloji ve fizik tedavi uzmanlarının da katılımı ile geniş katılımlı bilimsel etkinlikler düzenlemeye devam edecektir.

Kongredeki kalça oturumundan bir görüntü. Soldan sağa Dr. Asım Kayaalp, Dr. Michael Dienst, Dr. Reha Tandoğan, Dr. Ahmet Turan Aydın
Kalça artroskopisinin pratik uygulamalı eğitiminden bir görüntü